اطلاعات پرداخت

تا یک هفته فرصت دارید کالا را مرجوع کنید. حتی اگر کالا به دست شما رسید و مورد پسند واقع نشد تا یک هفته فرصت دارید کالا را مرجوع کنید و در این صورت هزینه ارسال کالا تماما با مشتری می باشد.