همه دسته بندی ها در یک نگاه

  • قهوه ها

  • آمریکانو

   آمریکانو

   60,000.00
  • اسپرسو دابل

   اسپرسو دابل

   70,000.00
  • اسپرسو سینگل

   اسپرسو سینگل

   50,000.00
  • ترک

   ترک

   60,000.00
  • شیر نسکافه

   شیر نسکافه

   78,000.00
  • فرانسه

   فرانسه

   80,000.00
  • قهوه صراحی

   قهوه صراحی

   105,000.00
  • کاپوچینو

   کاپوچینو

   85,000.00
  • کارامل ماکیاتو

   کارامل ماکیاتو

   100,000.00
  • کورتادو

   کورتادو

   95,000.00
  • لاته ماکیاتو

   لاته ماکیاتو

   95,000.00
  • لته

   لته

   95,000.00
  • ماکیاتو

   ماکیاتو

   65,000.00
  • موکا

   موکا

   100,000.00
  • هات چاکلت

   هات چاکلت

   85,000.00
  • چای ها

  • چای آذرنوش تک

   چای آذرنوش تک

   45,000.00
  • چای آذرنوش ما

   چای آذرنوش ما

   135,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای آویشن تک

   چای آویشن تک

   40,000.00
  • چای آویشن ما

   چای آویشن ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای با ترکیب انتخابی تک

   چای با ترکیب انتخابی تک

   40,000.00
  • چای با ترکیب انتخابی ما

   چای با ترکیب انتخابی ما

   55,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای بابونه تک

   چای بابونه تک

   40,000.00
  • چای بابونه ما

   چای بابونه ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای به تک

   چای به تک

   40,000.00
  • چای به لیمو تک

   چای به لیمو تک

   40,000.00
  • چای به لیمو ما

   چای به لیمو ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای به ما

   چای به ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای بهارنارنج تک

   چای بهارنارنج تک

   40,000.00
  • چای بهارنارنج ما

   چای بهارنارنج ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای ترش تک

   چای ترش تک

   40,000.00
  • چای ترش ما

   چای ترش ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای دارچین تک

   چای دارچین تک

   40,000.00
  • چای دارچین ما

   چای دارچین ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای دارچین و زنجبیل تک

   چای دارچین و زنجبیل تک

   40,000.00
  • چای دارچین و زنجبیل ما

   چای دارچین و زنجبیل ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای زنجبیل تک

   چای زنجبیل تک

   40,000.00
  • چای زنجبیل ما

   چای زنجبیل ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای سبز تک

   چای سبز تک

   40,000.00
  • چای سبز ما

   چای سبز ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای سفید تک

   چای سفید تک

   40,000.00
  • چای سفید ما

   چای سفید ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای سیاه لیوانی تک

   چای سیاه لیوانی تک

   35,000.00
  • چای سیاه لیوانی ما

   چای سیاه لیوانی ما

   100,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای صراحی تک

   چای صراحی تک

   45,000.00
  • چای صراحی ما

   چای صراحی ما

   135,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای کمر باریک تک

   چای کمر باریک تک

   25,000.00
  • چای گل سرخ تک

   چای گل سرخ تک

   40,000.00
  • چای گل سرخ ما

   چای گل سرخ ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای لته تک

   چای لته تک

   50,000.00
  • چای ماسالا تک

   چای ماسالا تک

   50,000.00
  • چای مراکشی تک

   چای مراکشی تک

   85,000.00
  • چای مراکشی ما

   چای مراکشی ما

   120,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای نعنا تک

   چای نعنا تک

   40,000.00
  • چای نعنا ما

   چای نعنا ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای هل تک

   چای هل تک

   40,000.00
  • چای هل ما

   چای هل ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • چای هل و دارچین تک

   چای هل و دارچین تک

   40,000.00
  • چای هل و دارچین ما

   چای هل و دارچین ما

   110,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت ها

  • شربت با ترکیب انتخابی تک

   شربت با ترکیب انتخابی تک

   75,000.00
  • شربت با ترکیب انتخابی ما

   شربت با ترکیب انتخابی ما

   245,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت بهارنارنج تک

   شربت بهارنارنج تک

   55,000.00
  • شربت بهارنارنج ما

   شربت بهارنارنج ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت بیدمشک ما

   شربت بیدمشک ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت بیدمشک تک

   شربت بیدمشک تک

   55,000.00
  • شربت تخم شربتی تک

   شربت تخم شربتی تک

   55,000.00
  • شربت تخم شربتی ما

   شربت تخم شربتی ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت تخم شربتی و بهارنارنج تک

   شربت تخم شربتی و بهارنارنج تک

   55,000.00
  • شربت تخم شربتی و بهارنارنج ما

   شربت تخم شربتی و بهارنارنج ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت تخم شربتی و بیدمشک تک

   شربت تخم شربتی و بیدمشک تک

   55,000.00
  • شربت تخم شربتی و بیدمشک ما

   شربت تخم شربتی و بیدمشک ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت خاکشیر تک

   شربت خاکشیر تک

   55,000.00
  • شربت خاکشیر ما

   شربت خاکشیر ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت خاکشیر و بهارنارنج تک

   شربت خاکشیر و بهارنارنج تک

   55,000.00
  • شربت خاکشیر و بهارنارنج ما

   شربت خاکشیر و بهارنارنج ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت خاکشیر و بیدمشک تک

   شربت خاکشیر و بیدمشک تک

   55,000.00
  • شربت خاکشیر و بیدمشک ما

   شربت خاکشیر و بیدمشک ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت رازیانه تک

   شربت رازیانه تک

   55,000.00
  • شربت رازیانه ما

   شربت رازیانه ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت رازیانه و شاتره تک

   شربت رازیانه و شاتره تک

   55,000.00
  • شربت رازیانه و شاتره ما

   شربت رازیانه و شاتره ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت سکنجبین تک

   شربت سکنجبین تک

   55,000.00
  • شربت سکنجبین ما

   شربت سکنجبین ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت شاتره تک

   شربت شاتره تک

   55,000.00
  • شربت شاتره ما

   شربت شاتره ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت صراحی تک

   شربت صراحی تک

   60,000.00
  • شربت صراحی ما

   شربت صراحی ما

   200,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت کاسنی تک

   شربت کاسنی تک

   55,000.00
  • شربت کاسنی ما

   شربت کاسنی ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت کاسنی و شاتره تک

   شربت کاسنی و شاتره تک

   55,000.00
  • شربت کاسنی و شاتره ما

   شربت کاسنی و شاتره ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت گلاب و زعفران ما

   شربت گلاب و زعفران ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت گلاب و زعفران تک

   شربت گلاب و زعفران تک

   55,000.00
  • شربت نسترن تک

   شربت نسترن تک

   55,000.00
  • شربت نسترن ما

   شربت نسترن ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شربت نعنا و لیمو تک

   شربت نعنا و لیمو تک

   55,000.00
  • شربت نعنا و لیمو ما

   شربت نعنا و لیمو ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش ها

  • دمنوش آرام بخش تک

   دمنوش آرام بخش تک

   65,000.00
  • دمنوش آرام بخش ما

   دمنوش آرام بخش ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش انرژی بخش تک

   دمنوش انرژی بخش تک

   65,000.00
  • دمنوش انرژی بخش ما

   دمنوش انرژی بخش ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش با ترکیب انتخابی تک

   دمنوش با ترکیب انتخابی تک

   85,000.00
  • دمنوش با ترکیب انتخابی ما

   دمنوش با ترکیب انتخابی ما

   280,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش تقویت اعصاب تک

   دمنوش تقویت اعصاب تک

   65,000.00
  • دمنوش تقویت اعصاب ما

   دمنوش تقویت اعصاب ما

   225,000.00
  • دمنوش تناسب اندام تک

   دمنوش تناسب اندام تک

   65,000.00
  • دمنوش تناسب اندام ما

   دمنوش تناسب اندام ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش رویا تک

   دمنوش رویا تک

   72,000.00
  • دمنوش رویا ما

   دمنوش رویا ما

   225,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش سلامتی تک

   دمنوش سلامتی تک

   65,000.00
  • دمنوش سلامتی ما

   دمنوش سلامتی ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش شادابی تک

   دمنوش شادابی تک

   65,000.00
  • دمنوش شادابی ما

   دمنوش شادابی ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • دمنوش شازده تک

   دمنوش شازده تک

   75,000.00
  • دمنوش شازده ما

   دمنوش شازده ما

   225,000.00
  • دمنوش صراحی تک

   دمنوش صراحی تک

   80,000.00
  • دمنوش صراحی ما

   دمنوش صراحی ما

   260,000.00
  • دمنوش نشاط آور تک

   دمنوش نشاط آور تک

   65,000.00
  • دمنوش نشاط آور ما

   دمنوش نشاط آور ما

   175,000.00

   مناسب برای چهار نفر

  • شیرینی ها

  • پای سیب

   پای سیب

   65,000.00
  • شیرینی صراحی

   شیرینی صراحی

   85,000.00
  • کوکی

   کوکی

   15,000.00
  • کیک دارچین و شکلات

   کیک دارچین و شکلات

   75,000.00
  • کیک روز

   کیک روز

   75,000.00
x